در حال حاضر هیچ آگهی فعالی برای این جستجو یافت نشده است.
برای دریافت آگهی به محض انتشار اینجا کلیک کنید
استخدام نگهدار کودک جهت کار در منزل در مشهد
مشخص نشده
۵۵ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نیرو جهت مراقبت سالمند یا کودک در مشهد
مشخص نشده
۵۹ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نگهداری از سالمند خانم شبانه روزی در مشهد
مشخص نشده
۸۸ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیرو جهت کار در مرکز سالمندان در مشهد
مشخص نشده
۱۰۵ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نیروی مراقب در توانبخشی اعصاب و روان در مشهد
مشخص نشده
۱۲۲ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام مراقب و مددیار در خراسان رضوی
مشخص نشده
۱۶۵ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام مراقب کودک جهت همکاری در مشهد
مشخص نشده
۱۷۳ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیرو جهت کار در خانه سالمندان در مشهد
مشخص نشده
۱۹۹ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام مراقب جهت کار در مرکز سالمندان در مشهد
مشخص نشده
۲۰۳ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نیروی مراقب در مرکز سالمندان در مشهد
مشخص نشده
۲۴۱ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام خانم مسلط به امور خانه ، کودک ، آشپزی در مشهد
مشخص نشده
۲۵۷ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت