ارسال آسان
استخدام منشی مدیر عامل با بیمه و پاداش در آرون تجارت ایده آل در تهران
تهران منطقه ۳، امانیه
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام رئیس دفتر با حقوق تا 15 میلیون و بیمه در شرکت ارشک بنیامین در تهران
۳ ساعت قبل
تهران منطقه ۲۰، جوانمرد قصاب
حقوق ثابت از 10,000,000 تومان تا 15,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام مسئول دفتر با حقوق تا 12 میلیون و بیمه در البرز صنعت مبنا در تهران
۳ ساعت قبل
تهران منطقه ۵، کوی فردوس
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 12,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام منشی در موسسه ره پویان عدالت در قبا تهران
مشخص نشده
۳ ساعت قبل
تهران منطقه ۳، قبا
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام منشی با بیمه و پاداش در شرکت راد در سنایی تهران
۳ ساعت قبل
تهران منطقه ۶، سنایی
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان