استخدام مبل ساز با حقوق تا 15 میلیون و بیمه در یک تولیدی مبل در البرز
مشخص نشده
۶۶ روز قبل
البرز
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 15,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی رویه کوب ماهر در مشهد
مشخص نشده
۷۰ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی رویه کوب مبلمان در مشهد
مشخص نشده
۷۵ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی رویه کوب در مشهد
مشخص نشده
۷۶ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی رویه کوب در مشهد
مشخص نشده
۷۹ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی آقا رویه کوب ماهر در مشهد
مشخص نشده
۸۱ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی نجار ماهر در قم
مشخص نشده
۸۲ روز قبل
قم
تمام وقت
استخدام 1نفر نیروی کارگر ساده در همدان
مشخص نشده
۸۴ روز قبل
همدان
تمام وقت
استخدام 5نفر نیروی رویه کوب مبل در مشهد
مشخص نشده
۸۷ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت