استخدام دیپلم یا فوق دیپلم فوریت های پزشکی در تهران
استخدام تکنسین فوریت های پزشکی یا بهیار در تهران
استخدام بهیار آقا یا تکنسین فوریت جهت آمبولانس در کرج
استخدام تکنسین فوریت ها در مرکز ترک اعتیاد - کرج
استخدام تکنسین کاردان فوریت جهت همکاری در تهران
استخدام پرستار، ماما، بهیار و نیروی اورژانس و اتاق عمل
استخدام امدادگر، کمک بهیار، تکنسین فوریت و بیهوشی در تهران
استخدام تعدادی تکنسین آقا با مدرک جهت مرکز آمبولانس در تهران
استخدام پرستار، دیپلم بهیاری و تکنسین فوریت ها در مرکز اورژانس
استخدام کاردان فوریت پزشکی یا بیهوشی، پرستاری و بهیاری - تهران
استخدام تعدادی نیرو جهت همکاری با کلینیک MMT در تهران
استخدام نیرو جهت کار در اداره زندان های شهر قم
استخدام تعدادی کارشناس پرستاری، بیهوشی و کاردان فوریت پزشکی
استخدام تعدادی پزشک عمومی و کارشناس آقا در قم
استخدام تعدادی نیروی فوریت پزشکی جهت کار در آمبولانس در تهران
استخدام تعدادی کاردان فوریت پزشکی و بهیار جهت مرکز آمبولانس
استخدام تعدادی نیرو جهت کار در مرکز MMT در تهران