ارسال آسان
ارسال آسان
استخدام حسابدار و مسئول خدماتی در یک شرکت معتبر در پاسداران
مشخص نشده
چند دقیقه قبل
تهران
تمام وقت کارآموزی
ارسال آسان
استخدام کارگر خدمات عمومی در محدوده گلدشت البرز
مشخص نشده
چند دقیقه قبل
البرز کرج، منطقه ۶، گلدشت
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام آبدارچی با بیمه در شرکت عطرین در تهران
چند دقیقه قبل
تهران منطقه ۱۲، دروازه شمیران
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام آبدارچی با بیمه در یک شرکت معتبر در اصفهان
مشخص نشده
چند دقیقه قبل
اصفهان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام نیروی خدماتی (آبدارچی) با حقوق تا 10 میلیون در آینده سازان مهر سپند
چند دقیقه قبل
تهران منطقه ۶، سنایی
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام آبدارچی با بیمه در هامان تجارت نواندیش پرگاس در دانشگاه تهران
تهران منطقه ۶، دانشگاه تهران
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 7,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام نیروی خدماتی در مهد کودک آیات در تهران
مشخص نشده
چند دقیقه قبل
تهران
تمام وقت