c

استخدام سرویس کار و تعمیرکار مجرب آسانسور جهت کار در تهران

۴ روز قبل
به سرویس کار و تعمیرکار مجرب آسانسور جهت کار در تهران نیازمندیم.
تلفن: 0214xxxxxxx (نمایش کامل)
آیا میدانید؟
مطابق قوانین جذب نیرو و استخدام کشور، هیچ شرکت یا ارگانی برای استخدام یا مصاحبه یا آموزش قبل از استخدام و غیره حق دریافت هیچگونه وجهی از شما ندارد، مگر اینکه دارای مجوز رسمی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشد.