ما بخشی از یک خانواده بزرگ 42000 نفری هستیم که در بیش از 15 کشور در خاورمیانه، آفریقا و آسیای مرکزی سعی در تحقق چشم انداز" خلق لحظه های شگفت انگیز برای همه در همه حال" داریم.

با نگاه به همین چشم انداز است که همواره سعی در جذب بهترین ها داریم تا بتوانیم تجربه خرید شگفت انگیزی را برای مشتریان خود رقم بزنیم.

کسانی که با ما کار می کنند خود را در فضایی به چالش می کشند که سرشار از تجربیات متنوع برای رشد و توسعه حرفه ای آنهاست تا همراه هم بتوانیم رویای کاری خود را به بهترین شکل خلق کنیم.

هایپراستار
 جسور
ما محیطی را ایجاد می کنیم که در آن شهامت تغییر روال و عادت های جاری وجود دارد و می توانیم در آن هر غیر ممکنی را ممکن کنیم. در محیط کاری ما پیشرفت و ترقی از طریق خلاقیت ایجاد می شود.
  
مشتاق
ما روحیه تعالی و پیشرفت را پرورش می دهیم و به کار، نحوه انجام وظایف و مشتریان خود افتخار می کنیم.
 
 همراه
ما به هم افزایی اعتقاد راسخ داریم و مطمئن هستیم که نتیجه کارگروهی بزرگتر از نتیجه کار فردی است. همراه با پشتیبانی و رویکردی شفاف که زمینه پذیرش تفاوتها، ایجاد ارتباط موثر و همکاری سازنده را فراهم می‌کند آینده را با هم می سازیم.
هایپراستار
هایپراستار
هایپراستار