آگهی فعالی یافت نشد!
برای دریافت آگهی‌های مرتبط از بخش تنظیمات دریافت آگهی اقدام نمایید.
استخدام 1نفر نیروی کارگر ماهر در زنجان
مشخص نشده
۴۰ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام یک گچکار آقا جهت همکاری در رشت
مشخص نشده
۴۲۸ روز قبل
گیلان
تمام وقت
استخدام گچ کار جهت همکاری در زنجان
مشخص نشده
۴۹۳ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام نیروی گچکار جهت همکاری در قم
مشخص نشده
۵۶۶ روز قبل
قم
تمام وقت
استخدام نیروی گچکار جهت همکاری در قم
مشخص نشده
۵۹۶ روز قبل
قم
تمام وقت
استخدام گچکار جهت گچکاری 110 واحد مسکونی در زاهدان
مشخص نشده
۶۰۴ روز قبل
سیستان و بلوچستان
تمام وقت
استخدام نیروی گچکار جهت همکاری در زنجان
مشخص نشده
۶۲۵ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام گچ کار آقا جهت همکاری در رشت
مشخص نشده
۶۷۵ روز قبل
گیلان
تمام وقت
استخدام کارگر نیمه ماهر در کچ کاری در زنجان
مشخص نشده
۶۹۵ روز قبل
زنجان
تمام وقت