ارسال آسان
استخدام مدیر بازرگانی با بیمه در یک شرکت معتبر در خوزستان
مشخص نشده
۵۴ دقیقه قبل
خوزستان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام مدیر بازرگانی خارجی در یک شرکت معتبر در ظفر تهران
مشخص نشده
۲ ساعت قبل
تهران منطقه ۳، ظفر
تمام وقت
ارسال آسان
ارسال آسان
استخدام مدیر بازرگانی با حقوق تا 15 میلیون و بیمه در حدیدکاران در کرمان
۲ ساعت قبل
کرمان
حقوق ثابت از 9,000,000 تومان تا 15,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام سرپرست بازرگانی خارجی در یک شرکت معتبر در ونک
مشخص نشده
۳ ساعت قبل
تهران منطقه ۳، ونک
تمام وقت
ارسال آسان