ارسال آسان
استخدام لابی من در شرکت دایا مد شرق در تهران
۵ ساعت قبل
تهران منطقه ۳، جردن
تمام وقت
استخدام لابی من در یک ساختمان مسکونی لوکس در زعفرانیه
مشخص نشده
۵ ساعت قبل
تهران منطقه ۱، زعفرانیه
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام لابی من در زعفرانیه تهران
مشخص نشده
۵ ساعت قبل
تهران منطقه ۱، زعفرانیه
تمام وقت
استخدام لابی من در نیاوران تهران
مشخص نشده
۵ ساعت قبل
تهران منطقه ۱، نیاوران
حقوق ثابت از 4,500,000 تومان تا 5,000,000 تومان
پاره وقت
استخدام لابی من با بیمه در تهران
مشخص نشده
۹ ساعت قبل
تهران
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام لابی من با بیمه در شرکت نسیم آسایش انسان در تهران
۱۳ ساعت قبل
تهران منطقه ۳، صدر
حقوق ثابت 8,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام لابی من با بیمه و پاداش در پینورست در تهران
۱۳ ساعت قبل
تهران
حقوق ثابت از 6,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام لابی من در یک مجتمع اداری در تهران
مشخص نشده
۱۴ ساعت قبل
تهران منطقه ۲، دریا
تمام وقت
استخدام لابی من در پت اسکن خاتم در تهران
مشخص نشده
۲۳ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام متصدی لابی با بیمه در یک مجتمع مسکونی در آجودانیه
مشخص نشده
۲۵ روز قبل
تهران منطقه ۱، آجودانیه
تمام وقت
استخدام لابی من در یک مجتمع معتبر در تهران
مشخص نشده
۳۸ روز قبل
تهران منطقه ۱، چیذر
تمام وقت