استخدام لابی من در یک ساختمان مسکونی لوکس در زعفرانیه
مشخص نشده
چند دقیقه قبل
تهران منطقه ۱، زعفرانیه
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام لابی من با بیمه و پاداش در پینورست در تهران
۱ ساعت قبل
تهران
حقوق ثابت از 6,500,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام لابی من با بیمه در شرکت نسیم آسایش انسان در تهران
۴ ساعت قبل
تهران منطقه ۳، صدر
حقوق ثابت 8,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام لابی من در یک مجتمع اداری در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۲، دریا
تمام وقت
استخدام لابی من با بیمه در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام لابی من در شرکت دایا مد شرق در تهران
۱ روز قبل
تهران منطقه ۳، جردن
تمام وقت
استخدام لابی من در زعفرانیه تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۱، زعفرانیه
تمام وقت
استخدام لابی من در نیاوران تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۱، نیاوران
حقوق ثابت از 4,500,000 تومان تا 5,000,000 تومان
پاره وقت
استخدام لابی من در پت اسکن خاتم در تهران
مشخص نشده
۲۴ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام متصدی لابی با بیمه در یک مجتمع مسکونی در آجودانیه
مشخص نشده
۲۶ روز قبل
تهران منطقه ۱، آجودانیه
تمام وقت
استخدام لابی من در یک مجتمع معتبر در تهران
مشخص نشده
۳۹ روز قبل
تهران منطقه ۱، چیذر
تمام وقت