c

استخدام ماما جهت کلینیک زیبایی در محدوده غرب تهران

۴ روز قبل
به ماما جهت کلینیک زیبایی در محدوده غرب تهران نیازمندیم.
موبایل: 0991xxxxxxx (نمایش کامل)
آیا میدانید؟
مطابق قوانین جذب نیرو و استخدام کشور، هیچ شرکت یا ارگانی برای استخدام یا مصاحبه یا آموزش قبل از استخدام و غیره حق دریافت هیچگونه وجهی از شما ندارد، مگر اینکه دارای مجوز رسمی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشد.