افق کوروش با هدف عرضه محصولات مصرفی با قیمت و کیفیت مناسب تاسیس شده است. هر کالا برای عرضه در فروشگاه‌ها علاوه بر داشتن مجوزها و استانداردهای لازم، باید از مرحله آزمایش‌های کنترل کیفی اختصاصی افق کوروش نیز با موفقیت عبور کند. بعد از اخذ مجوز عرضه، همه کالاها در هر بار ورود به انبار، از منظر کیفیت کنترل می‌شوند.
افق کوروش روزانه 3 هزار تن کالا را به طور مستقیم در 30 انبار با صد و پنجاه هزار متر مربع، دریافت و همین میزان کالا را نیز با 600 ماشین به مقصد فروشگاه‌ها در همسایگی شما حمل می‌کند.
هر فروشگاه افق کوروش ماهانه حداقل دو بار توسط تیم های بازرسی حضوری یا کنترل دوربین نامحسوس، بر اساس شاخص‌های از قبل تعیین شده کنترل می‌شود، ما روزانه تجربه‌ی خرید افراد از افق کوروش را، فاکتور به فاکتور، پایش و با معدود کسانی که تجربه‌ی خرید رضایت‌بخشی نداشته‌اند، نفر به نفر گفتگو می‌کنیم، تا مسائل را شناسایی و به آن رسیدگی ‌کنیم.

فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
افق کوروش در 343 شهر ایران
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
تعداد کارکنان افق کوروش از 12 هزار نفر عبور کرد
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
امیرخسرو فخریان مدیرعامل
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
علی ابراهیمی رئیس هیات مدیره
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
کاظم کلب خانی مدیرعامل فروشگاه اینترنتی اُکالا