استخدام 6 عنوان شغلی در یک هتل معتبر در شهر مشهد
مشخص نشده
۲۴ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام ناجی در استخر آدم و حوا در تهران
مشخص نشده
۳۶ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام ناجی و مربی در استخر آریا در تهران
مشخص نشده
۸۷ روز قبل
تهران منطقه ۵، شاهین
تمام وقت پاره وقت