ارسال آسان
استخدام برنامه نویس Delphi در گروه نرم افزاری اوراش در خراسان رضوی
۱۱ ساعت قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
حقوق ثابت از 3,000,000 تومان
ارشد - Senior
Delphi | C# | Microsoft SQL Server
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس Delphi در شرکت محاسبان ارتباطات هوشمند در کرمان
کرمان
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای دورکاری
حقوق ثابت از 2,000,000 تومان تا 7,000,000 تومان
میان رده - Mid Level
Microsoft SQL Server | .NET Core | Delphi
استخدام برنامه نویس Delphi در شرکت بهسازان مجازی در آمل
۱۱۶ روز قبل
مازندران
تمام وقت
حقوق ثابت از 3,000,000 تومان تا 5,000,000 تومان
Delphi