استخدام نیروی جوان جهت کار در گلخانه در مشهد
مشخص نشده
۳۸۴ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام کارگر جهت کار در فضای سبز در قم
مشخص نشده
۳۸۷ روز قبل
قم
تمام وقت
استخدام باغبان با سابقه جهت همکاری در تهران
مشخص نشده
۴۳۹ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام کارگر جهت کار در فضای سبز در قم
مشخص نشده
۴۴۸ روز قبل
قم
تمام وقت