آگهی فعالی یافت نشد!
برای دریافت آگهی‌های مرتبط از بخش تنظیمات دریافت آگهی اقدام نمایید.
استخدام باغبان و آبیار وارد به کار در زنجان
مشخص نشده
۶۴۳ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام کارگر آقا جهت کار در باغ در زنجان
مشخص نشده
۶۹۰ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام خانم و آقا جهت کاشت نشاء در زنجان
مشخص نشده
۱۰۴۷ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام کارگر به صورت شبانه روزی در باغ زنجان
مشخص نشده
۱۱۳۸ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام خانواده جهت رسیدگی به باغ در طارم
مشخص نشده
۱۲۹۱ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام باغبان جهت همکاری در زنجان
مشخص نشده
۱۴۰۸ روز قبل
زنجان
تمام وقت