آگهی فعالی یافت نشد!
برای دریافت آگهی‌های مرتبط از بخش تنظیمات دریافت آگهی اقدام نمایید.
استخدام باغبان در یک باغ در خراسان رضوی
مشخص نشده
۱۳۳ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام یک نیروی باغبان در مجتمع مسکونی در مشهد
مشخص نشده
۱۷۷ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نیروی نگهبان باغ در مشهد
مشخص نشده
۱۸۳ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام باغبان در یک مجموعه در خراسان رضوی
مشخص نشده
۲۰۳ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نیروی جوان جهت کار در گلخانه در مشهد
مشخص نشده
۳۸۵ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام کارگر ساده جهت انجام کارهای باغ در مشهد
مشخص نشده
۵۳۳ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام مسئول فضای سبز آشنا به باغبانی در مشهد
مشخص نشده
۶۲۶ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نیروی ماهر فضای سبز و آبیار در مشهد
مشخص نشده
۷۲۲ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت