ارسال آسان
استخدام نماینده علمی (مدرپ) با پورسانت، پاداش در زرین رویا در ارومیه
۱ روز قبل
آذربایجان غربی
حقوق ثابت از 5,500,000 تومان تا 8,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام پرستار در یک مجموعه معتبر در آذربایجان غربی
مشخص نشده
۱ روز قبل
آذربایجان غربی
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای دورکاری
استخدام نماینده علمی (مدرپ) با پورسانت، پاداش در زرین رویا در ارومیه
۲۱ روز قبل
آذربایجان غربی
حقوق ثابت از 5,500,000 تومان تا 8,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام نماینده علمی فروش (مدرپ و فارمارپ) با حقوق بالای 10 میلیون/ ارومیه
مشخص نشده
۳۲ روز قبل
آذربایجان غربی
حقوق ثابت از 10,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام مسئول فنی در داروخانه دکتر سینا خدیوی در آذربایجان غربی
مشخص نشده
۳۲ روز قبل
آذربایجان غربی
حقوق ثابت 45,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام نماینده علمی (مدرپ) با پورسانت، پاداش در زرین رویا در ارومیه
۳۳ روز قبل
آذربایجان غربی
حقوق ثابت از 5,500,000 تومان تا 8,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام فیشیال تراپیست در یک مجموعه معتبر در آذربایجان غربی
مشخص نشده
۳۵ روز قبل
آذربایجان غربی
تمام وقت پاره وقت
استخدام نماینده علمی (مدرپ) با پورسانت، پاداش در زرین رویا در ارومیه
۴۶ روز قبل
آذربایجان غربی
حقوق ثابت از 5,500,000 تومان تا 8,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام نماینده علمی (مدرپ) با پورسانت، پاداش در زرین رویا در ارومیه
۶۳ روز قبل
آذربایجان غربی
حقوق ثابت از 5,500,000 تومان تا 8,000,000 تومان
تمام وقت