ارسال آسان
استخدام پرستار در یک مجموعه معتبر در آذربایجان شرقی
مشخص نشده
۱ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای دورکاری
استخدام متصدی پذیرش بیمار و دستیار دندانپزشک در تبریز
مشخص نشده
۱۳ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام متصدی پذیرش بیمار و دستیار دندانپزشک در تبریز
مشخص نشده
۲۵ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام نماینده علمی (مدرپ) با حقوق تا 8/5 میلیون، پورسانت، بیمه در تبریز
۳۳ روز قبل
آذربایجان شرقی
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 8,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام نماینده علمی (مدرپ) با حقوق تا 8/5 میلیون، پورسانت، بیمه در تبریز
۴۶ روز قبل
آذربایجان شرقی
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 8,500,000 تومان
تمام وقت