استخدام محقق و پژوهشگر در مجموعه فرهنگی و انتشاراتی جاد در البرز
البرز
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
تمام وقت پاره وقت دورکاری
استخدام پرسشگر میدانی در یک شرکت معتبر در البرز
مشخص نشده
۶۸ روز قبل
البرز
پاره وقت دورکاری