استخدام کارشناس تحقیقات در یک شرکت تحقیقاتی از البرز
مشخص نشده
۴ روز قبل
البرز
تمام وقت پاره وقت
استخدام محقق و پژوهشگر در مجموعه فرهنگی و انتشاراتی جاد در البرز
البرز
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
تمام وقت پاره وقت دورکاری