ارسال آسان
استخدام برنامه نویس Net Core. با مزایا در یک شرکت معتبر پیمانکار در اصفهان
مشخص نشده
۱ روز قبل
اصفهان
پاره وقت پروژه‌ای دورکاری
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 7,000,000 تومان
ارشد - Senior
ASP.NET | Microsoft SQL Server | Bootstrap
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس Laravel در شرکت نت ران در تهران
۱ روز قبل
تهران
تمام وقت
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 20,000,000 تومان
ارشد - Senior
Laravel | PHP | Bootstrap
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس PHP مسلط به فریمورک لاراول در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت
حقوق ثابت از 3,500,000 تومان تا 7,000,000 تومان
میان رده - Mid Level
PHP | Laravel | Bootstrap
ارسال آسان
استخدام Web Developer با حقوق 6 تا 8 میلیون در تهران
تهران
تمام وقت
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
ارشد - Senior
CSS | HTML | Bootstrap
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس PHP در شرکت اتصال صنعت میانه در تهران
تهران
تمام وقت
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
PHP | JavaScript | Bootstrap
استخدام برنامه نویس PHP Full Stack در شرکت رایانه پویش آفاق در تهران
۳۰ روز قبل
تهران
تمام وقت
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
میان رده - Mid Level
Bootstrap | JavaScript | PHP
استخدام Front End Developer در خانه پرینتر در تهران
۳۱ روز قبل
تهران
تمام وقت
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان
میان رده - Mid Level
Bootstrap | JavaScript | HTML
استخدام برنامه نویس PHP در شرکت اتصال صنعت میانه در تهران
۳۷ روز قبل
تهران
تمام وقت
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
PHP | JavaScript | Bootstrap
استخدام برنامه نویس #C در شرکت فناوران دنیای مجازی در تهران
تهران
تمام وقت
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 12,000,000 تومان
ارشد - Senior
ASP.NET | Angular | Bootstrap
استخدام برنامه نویس PHP در شرکت اتصال صنعت میانه در تهران
۱۰۵ روز قبل
تهران
تمام وقت
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
PHP | JavaScript | Bootstrap