ارسال آسان
استخدام برنامه نویس Net Core. در تهران
تهران
تمام وقت دورکاری
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
میان رده - Mid Level
Git | C# | .NET Core
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس Python در ایده پردازان نوین راتک در تهران
تهران
تمام وقت
حقوق ثابت از 7,000,000 تومان تا 9,000,000 تومان
ارشد - Senior
Django | Python | Git
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس Angular در شرکت ویرا دادپرداز آتیه پندار در تهران
تهران
تمام وقت دورکاری
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
میان رده - Mid Level
Angular | Git
ارسال آسان
استخدام Front End Developer در شرکت عدالت سودا گستر ایرانیان در تهران
تهران
تمام وقت
حقوق ثابت از 15,000,000 تومان تا 20,000,000 تومان
Laravel | Git | JavaScript
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس React.js در شرکت نافون تِک در اصفهان
مشخص نشده
۱۱ ساعت قبل
اصفهان
تمام وقت
حقوق ثابت از 2,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
میان رده - Mid Level
React.js | Git | JavaScript
ارسال آسان جدید
استخدام برنامه نویس اندروید در یک شرکت معتبر در کرج
مشخص نشده
۱۵ ساعت قبل
البرز
تمام وقت
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان
میان رده - Mid Level
Android | PHP | Git
استخدام برنامه نویس React.js در توسعه فناوری سپید سیستم شریف در تهران
۶ روز قبل
تهران
تمام وقت دورکاری
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 9,000,000 تومان
ارشد - Senior
React.js | Git | TypeScript
استخدام برنامه نویس PHP Backend در یک شرکت معتبر در مشهد
مشخص نشده
۲۰ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 9,000,000 تومان
ارشد - Senior
Laravel | PHP | Git
استخدام برنامه نویس React.js در شرکت نافون تِک در اصفهان
مشخص نشده
۳۳ روز قبل
اصفهان
تمام وقت
حقوق ثابت از 2,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
میان رده - Mid Level
React.js | Git | JavaScript
استخدام برنامه نویس اندروید در شرکت فرهادمارکت در تهران
۳۹ روز قبل
تهران
تمام وقت دورکاری
حقوق ثابت از 10,000,000 تومان
ارشد - Senior
Kotlin | Android | Git
استخدام برنامه نویس React.js در توسعه فناوری سپید سیستم شریف در تهران
۷۶ روز قبل
تهران
تمام وقت دورکاری
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 9,000,000 تومان
ارشد - Senior
React.js | Git | TypeScript
استخدام برنامه نویس Front End در رایان خاورمیانه ایرانیان در تهران
تهران
تمام وقت پاره وقت
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
میان رده - Mid Level
GraphQL | TypeScript | Git