استخدام جوشکار CO2 در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
چند دقیقه قبل
تهران
تمام وقت
استخدام کارگر ساده در یک تولیدی در تهران
مشخص نشده
۴۶ دقیقه قبل
تهران
تمام وقت