استخدام سرپرست فروش،مشاور فروش،مسئول صندوق ،انبار دار-زنجان
استخدام حسابدار آقا جهت کار در مس فروشی در زنجان
استخدام همکار آشنا به کامپیوتر و حسابداری در زنجان
استخدام حسابدار خانم با سابقه کار در زنجان
استخدام نیروی انباردار آقا جهت فروشگاه مفید در زنجان
استخدام انباردار آقا با سابقه کار در زنجان
استخدام کارشناس حسابداری جهت همکاری در زنجان
استخدام حسابدار خانم در دفتر استیل مرکزی - زنجان
استخدام حسابدار خانم مسلط به نرم افزار هلو در زنجان
استخدام حسابدار خانم جهت کار در مس فروشی در زنجان
استخدام خانم با مدرک لیسانس حسابداری در زنجان
استخدام پرسنل انبار جهت یک شرکت معتبر تولیدی در زنجان
استخدام حسابدار و انباردار خانم در زنجان
استخدام انباردار آقا جهت شرکت پخش پیام در زنجان
استخدام کارمند حسابداری در شرکت یلدا پخش مزمز در زنجان
استخدام حسابدار جهت همکاری در شرکت شن پل در زنجان
استخدام همکار آشنا به امور حسابداری در صنایع مس نظریان - زنجان
استخدام حسابدار خانم وارد به کامپیوتر در زنجان
استخدام حسابدار ماهر آشنا به نرم افزار پاساک در زنجان
استخدام نیروی خانم مسلط به حسابداری در زنجان