ارسال آسان
استخدام تکنسین پسیو شبکه و برق در یک شرکت معتبر از البرز
مشخص نشده
۲ ساعت قبل
البرز
تمام وقت کارآموزی
ارسال آسان
استخدام تکنسین فیبر نوری در یک شرکت معتبر از البرز
مشخص نشده
۱ روز قبل
البرز
تمام وقت کارآموزی