استخدام اپراتور ساخت و تولید و نگهبان در البرز
مشخص نشده
چند دقیقه قبل
البرز
تمام وقت
استخدام مونتاژ کار الکترونیک با بیمه تکمیلی و پاداش در تهران
مشخص نشده
چند دقیقه قبل
تهران منطقه ۹، فتح
تمام وقت