استخدام فروشنده با پاداش، حقوق ثابت در گالری سیگلو در البرز
مشخص نشده
۷۶ روز قبل
البرز
حقوق ثابت از 1,500,000 تومان تا 2,500,000 تومان
پاره وقت