شرکت مهندسی آریانام طی سالها کسب تجربه موفق در زمینه طراحی و ساخت دستگاهها و تجهیزات کنترل کیفیت آزمایشگاهی و در پی سیاستگذاری اصل 44 قانون اساسی و چشم انداز سند ملی توسعه سازمان ملی استاندارد ایران مبنی واگذاری امور اجرایی به بخش خصوصی حائز شرایط ، ضمن تعریف خط مشی و استراتژی مناسب، کارآمد و اثر بخش و جذب کارکنان مجرب، متعهد، خلاق و متخصص و با درک صحیح از نیازمندیها و انتظارات مشتریان، واحد های ذیل را راه اندازی نمود.

واحد طراحی و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی در سال 1375

واحد آزمایشگاه مطابق استاندارد ISO/ IEC 17025 در سال 1385

واحد بازرسی مطابق استاندارد ISO/IEC17020 در سال 1390

واحد آموزش با کسب مجوز از طرف سازمان فنی و حرفه ای کشور در سال 1390

واحد آموزش با کسب مجوز از طرف سازمان ملی استاندارد در سال 1393