تولید کننده انواع رادیاتور خودرو - محیطی پویا با مشاورین و مدیران حرفه ای که جهت طرح توسعه خود تصمیم به تکمیل و توسعه این تیم با اهداف بلند مدت می باشند .

پارس سهند رادیاتور