این شرکت در سال 1386 به منظور طراحی، ساخت و تامین قطعات و تجهیزات صنعتی، به خصوص صنایع مربوط به شرکت های نفت، گاز و پتروشیمی تاسیس گردید، که با تکیه بر تجربه درخشان نیروهای متخصص این مجموعه و همچنین بهره گیری از دانش فنی مهندسی معکوس، تاکنون توانسته فعالیت های گسترده و موفقی در راستای خودکفایی صنایع کشور انجام دهد.
دیدگاه بلندمدت این شرکت بر مبنای همگرایی با نیاز کارفرمایان و بهره گیری از تجربیات گذشته با تکنولوژی و نوآوری های جدید به عنوان ابزاری برای ارتقاء کیفیت خدمات و بهبود روند اجرای پروژه های مختلف بوده است، به طوری که با افزایش کارآیی، اثربخشی و هزینه مناسب، همراه با پشتیبانی فنی برتر، به عنوان یک تامین کننده قابل اعتماد در صنایع ذیربط شناخته شده است.

مدیرعامل
علی داوودی

کسب و کارهای موفق ضامن شکوفایی اقتصادی و بستر ساز آسایش خاطر جامعه است. مفتخرم در مجموعه ای خدمت می کنم که همه کارکنان آن باور دارند که شکوفایی اقتصادی یک جامعه بر پایه تولید خدمات و محصولات دانش محور است. ما در همگام صنعت می کوشیم تا «ارزش آفرینی پایدار برای نسلها» را از شعار به واقعیت تبدیل نماییم.