شرکت سیلانه سبز یکی از بزرگترین تولید کننده، وارد کننده و توزیع کننده مواد آرایشی، بهداشتی و دارویی و مواد غذایی در خاورمیانه است. بخش مرکزی و مصرف کنندگان در تهران واقع شده است. این شرکت شامل بیش از 150 شرکت تابعه در 31 شهر در خاور میانه است. بخش تحقیقات بازار حرفه ای شرکت سیلانه سبز برای مطالعه ترجیحات مصرف کننده و عادات خرید و بیشتر محصولات در بخش تحقیق و توسعه که به جدیدترین فناوری تغییر یافته است، ایجاد شده است.