طیف سخت افزار در سال 1375 با ارائه خدمات سخت افزاری و نرم افزاری شروع به فعالیت نموده و با استفاده از کادری مجرب و متخصص توانست طی بیست سال فعالیت انفورماتیکی در سطح استان و کشور، مرکز مطمئنی برای مشتریان خود در ارائه خدمات باشد.

شرکت مهندسی طیف رایانه هوشمند به شماره ثبت 9867 در سال 1389 در راستای اهداف طیف سخت افزار به ثبت رسید که علاوه بر عضویت در سازمان نظام صنفی رایانهواتحادیه خدمات رایانه استانموفق به اخذمجوز گواهی احراز صلاحیت از شورای عالی انفورماتیک کشور (با رتبه 4) گردید.

نتیجه تلاش مضاعف مدیران این مجموعه با استفاده از شیوه های جدید مدیریت و استفاده از پیشرفته ترین فناوری ها توانسته است خرسندی مشتریان را در حد مطلوب جلب نموده و سهم بازار خود را خصوصا در حوزه شبکه، سیستم های امنیتی، خدمات فنی و پشتیبانی توسعه دهد که در زیر به اهداف و اهم فعالیت های مشترک اشاره می گردد.