"بچه های آسمان" نام یک مرکز نگهداری و توانبخشی کودکان معلول جسمی و ذهنی است که اکثر بچه هایی که در این مرکز نگهداری می شوند، به دلایل مختلف از داشتن خانواده محروم هستند اما هر یک با داشتن دنیایی متفاوت از هم، در سقفی مشترک به نام "بچه های آسمان" روز و شب را سپری می کنند.

می توان ساده تر گفت: بچه های آسمان نام یک خانه است. خانه ای که بار معنایی زندگی برای بچه ها به همراه دارد و مادریار، پدریارهایی که با دستان پرمهر خود، جای خالی مامان و بابا را برای این کودکان معصوم پر کرده اند.

فرصت های شغلی ثبت شده آسایشگاه معلولین بچه های آسمان