در قاب سازی آنلاین ایزی فریم ، برای اولین بار امکاناتی فراهم شده که بتوانید بدون این که خستگی ترافیک رو تحمل کنید یا ناچار باشید کار هنریتون رو به این طرف و آن طرف ببرید. قاب و پاسپارتوهای دلخواهتان رو بپسندید و به صورت مجازی بسازید ، پشت میز کارتون با فرصت کافی تک تک روی عکس یا اثر هنریتون امتحانشون کنید ، آنلاین سفارش بدید و در آدرستون تحویل بگیرید.