شرکت مهندسی پزشکی آدرینا زیست گستر تنها نماینده رسمی محصولاتUCT از کشور امریکا برای محصولات پزشک قانونی می باشد و در این راستا برخورداری از توان علمی کارشناسان متخصص و مشاوران با تجربه خود، قادر به تامین مواد شیمیایی، شیشه آلات و تجهیزات مورد نیاز مراکز دانشگاهی، آزمایشگاه های کنترل کیفیت کارخانجات دارویی، صنایع غذایی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی و ... می باشد.