در سال 1389 با توجه به پیشرفت های قابل توجه در صنعت ارتباطات ، نیاز به فروشگاه های قوی اینترنتی در کشور محسوس بود و نبود همچین فروشگاه هایی به خوبی حس میشد . ما تصمیم گرفتیم که به نوبه خودمون بخشی از این نیاز رو برطرف کنیم و با جمع آوری تیمی مجرب ، کار راه اندازی یک فروشگاه قوی با پشتیبانی حرفه ای رو شروع کردیم در طول این سالها تیم ما همیشه در حال پیشرفت و توسعه بوده و ما معتقدیم که این فقط در صورتی ممکن هست که شما در کنار ما باشید