شرکت چارسوق در سال 1387 با هدف ایجاد بستری برای ارزیابی و بهبود بخشیدن به خدمات ارائه شده توسط تیم های مارکتینگ شرکت های دارویی و با به کارگیری دانش علمی خود جهت آموزش و کُوچ فعالان این حوزه، کار خود را آغاز کرد. ما با توجه به نیاز اساسی شرکت ها و سازمان های مربوطه جهت سنجش عملکرد بازاریابی و فروش، به مدیریت استراتژی های بازاریابی، بررسی روند عرضه محصولات، ارزیابی اثربخشی راهکار ها و هم چنین آموزش و کوچینگ تیم های بازاریابی آن ها پرداختیم و نرم افزار ماریس را برای داده کاوی این خدمات، طراحی و راه اندازی کردیم. ما در چارسوق و همه ی شرکت های زیر مجموعه ی خود برآنیم تا با جذب نیرو های کارآمد، پرانژی و دوراندیش، همواره در قله ی اعتبار و موفقیت باقی مانده و هم چنان سرآمد صنعت سلامت کشور باشیم.