شرکت تامین صنعت آمن در سال 1388 به منظور انجام پروژه های تحقیقاتی و صنعتی به همراه تامین تجهیزات مورد نیاز صنایع تاسیس گردید که با تکیه بر تجربه درخشان نیروهای متخصص این مجموعه تا کنون توانسته فعالیتهای گسترده و موفقی در راستای خودکفایی صنایع کشور انجام دهد . این شرکت با در اختیار داشتن کادری متخصص و با بهره گیری از آخرین دستاوردهای مدیریتی در زمینه ی بازرگانی و طراحی سیستمی نظام مند و تخصص گرا با شناسایی نیازهای صنایع در راستای تحقق اهداف ، نقش شایسته در انجام پروژهای ملی داشته باشد .