شرکت مهندسی دقت آزمای کارا توسط جمعی از کارشناسان مجرب حوزه اندازه شناسی کشور در استان البرز به منظور ارائه خدمات تراز اول در حوزه کالیبراسیون، معتبرسازی و احراز کیفیت تاسیس گردیده است. ایده اصلی و هدف بلند مدت از تاسیس این شرکت خودکفایی در تعمیر و ساخت تجهیزات اندازه گیری و همچنین ایجاد قابلیت ردیابی و افزایش قابلیت اطمینان در اندازه گیری های صنعتی و علمی کشور عزیزمان ایران می باشد. استفاده از اطلاعات روز دنیا در حوزه اندازه شناسی، تیم تخصصی تربیت شده، تجربیات حاصل از مشاوره، انجام پروژه های صنعتی و تبادل دائم اطلاعات فنی در کنار استفاده بهینه و هدفمند از نیروی جوان و با آتیه خطی مشی این شرکت می باشد. به طور کلی در این نقطه زمانی فعالیت های شرکت در سه حوزه، کالیبراسیون، معتبرسازی و ساخت تجهیزات اندازه گیری می باشد.