گروه رسانه های برتر اولین بنیان گذار فعالیت های فرهنگی رسانه ای در ایران است که در حال حاضر با بیش از 21 محصول در دو بخش چاپی و دیجیتال در حال فعالیت است.

گروه رسانه های برتر در سال 1379 با پوشش گسترده تبلیغات محلی در تهران متولد شد و در طول مسیر توسعه خود توانست خانواده بزرگ "گروه رسانه های برتر" را پایه گذاری کند.

در حال حاضر گروه رسانه های برتر با بیش از 21 ایده و نوآوری فعالیت می کند.

فرصت های شغلی ثبت شده گروه رسانه‌های پیک برتر

استخدام کارشناس فروش و بازاریابی در پیک برتر در تهران
گروه رسانه‌های پیک برتر
تهران
استخدام کارشناس فروش و بازاریابی در گروه رسانه های برتر
گروه رسانه‌های پیک برتر
تهران
استخدام کارشناس فروش و بازاریابی با مزایا در تهران
گروه رسانه‌های پیک برتر
تهران
استخدام بازاریاب در گروه رسانه های برتر در تهران
گروه رسانه‌های پیک برتر
تهران
استخدام کارشناس فروش و بازاریابی بامزایای عالی و ارتقای شغلی
گروه رسانه‌های پیک برتر
تهران
استخدام بازاریاب و کارشناس فروش/گروه رسانه های برتر-درآمد عالی
گروه رسانه‌های پیک برتر
تهران
استخدام کارشناس فروش و مشاور تبلیغات در هلدینگ رسانه های برتر
گروه رسانه‌های پیک برتر
تهران
استخدام بازاریاب خانم و آقا درگروه رسانه ها ی پیک برتر/ اصفهان
گروه رسانه‌های پیک برتر
اصفهان
استخدام بازاریاب وکارشناس فروش درگروه رسانه های پیک برتراصفهان
گروه رسانه‌های پیک برتر
اصفهان
استخدام بازاریاب با مزایا در هلدینگ پیک برتر در اصفهان
گروه رسانه‌های پیک برتر
اصفهان
استخدام کارشناس و مشاور تبلیغات در هلدینگ رسانه های برتر
گروه رسانه‌های پیک برتر
تهران
استخدام بازاریاب تلفنی و حضوری درگروه رسانه های پیک برتراصفهان
گروه رسانه‌های پیک برتر
اصفهان
استخدام کارشناس فروش تبلیغاتی آفلاین و آنلاین در پیک برتر/کرج
گروه رسانه‌های پیک برتر
البرز
استخدام کارشناس تبلیغات و کارشناس فروش و بازاریابی در رشت
گروه رسانه‌های پیک برتر
گیلان
استخدام بازاریاب در گروه رسانه ها ی پیک برتر در اصفهان
گروه رسانه‌های پیک برتر
اصفهان
استخدام کارشناس بازاریابی و فروش تبلیغات در گروه شرکت‌های برتر
گروه رسانه‌های پیک برتر
تهران
استخدام کارشناس فروش رسانه تبلیغاتی در گروه شرکتهای پیک برتر
گروه رسانه‌های پیک برتر
تهران
استخدام کارشناس بازاریابی و فروش تبلیغات در گروه شرکت‌های برتر
گروه رسانه‌های پیک برتر
تهران
استخدام کارشناس فروش رسانه های تبلیغاتی آفلاین وآنلاین/پیک برتر
گروه رسانه‌های پیک برتر
تهران
استخدام کارشناس فروش و بازاریابی در شرکت پیک برتر در رشت
گروه رسانه‌های پیک برتر
گیلان