آکادمی جهانی پرورش هوش های چندگانه آریا (UMINS) با بیش از 15 سال تجربه در امر آموزش افتخار دارد در مسیر خدمت رسانی دانش آموزان ایران زمین گام موثری برداشته است

کارشناسان متخصص و متعهد آکادمی آریا با تحقیقات مستمر و به روز خود ماموریت دارند تا با پشتوانه علمی وتجربه عملی، بهترین و کارآمدترین سیستم های آموزشی را همگام با روشهای جهانی و منطبق بر نیاز و سطح آموزش دانش آموزان عزیزمان، تالیف و تدوین نمایند تا بدینوسیله شاهد رشد و پیشرفت علمی و فرهنگ ایران عزیزمان باشیم.