شرکت تولیدی روغن‌های روانساز دماوند (سهامی خاص) به عنوان یکی از تولیدکنندگان روغن‌های روان کننده و سایر افزودنی‌ها در کشور در راستای تبعیت از روند پایدار و ارزش‌های سازمانی خود، یعنی احترام به مشتری، رعایت اصول شهروندی و حفظ و صیانت از محیط زیست را در دستور کارخود قرار داده است. مدیریت شرکت به موازات تلاش برای ارتقای رضایت مشتریان و کارکنان خود، افزایش ایمنی در محیط کار و ارتقای کیفیت محصولات تعهد خود را به موارد ذیل اعلام می‌دارد.
1. پیشگیری از آلودگی‌های زیست محیطی با انتخاب راهکارهای مطلوب و مقرون به صرفه اقتصادی
2. انطباق کامل فعالیت‌ها و تولید محصولات شرکت با مقررات و قوانین ایمنی و بهداشت حرفه‌ای و زیست محیطی، الزامات و استانداردهای صنعت روانکارها و دیدگاه‌های سازمان‌های ذیربط بهبود مستمرفرآیند کاری
3. بهینه سازی مصرف مواد و انرژی
4. ارتقای سطح سلامت کارکنان و پیشگیری از حوادث و بیماریهای ناشی از کار

منشور اخلاقی کارکنان

ما کارکنان شرکت تولیدی روغنهای روانساز دماوند با ایمان به اراده خالق هستی و جهت حفظ منافع شـرکت و رضایتمندی مشتریان که سرمایه واقعی ما هستند به رعایت اصول ذیل معتقدیم:

  • هرگونه انتقاد، نظر و پیشنهاد از سوی ذینفعان را ارج نهاده و از آن بعنوان زمینه ساز رشد و ارتقاء شرکت استفاده می نماییم.
  • همواره برای رشد و تعالی شرکت به دنبال ارائه پیشنهادهای سازنده هستیم.
  • ما کارکنان شرکت تولیدی روغنهای روانساز دماوند ارتقاء و توسعه تجربه و دانش فنی را به عنوان سرمایه شرکت و به اشتراک گذاشتن آن با همکاران و کلیه ذینفعان در چارچوب ضوابط و وظایف خود دانسته و در راستای افزایش آن تلاش می نماییم.
تولیدی روغنهای روان ساز دماوند