مرکز رادیولوژی دهان، فک و صورت دکتر یاسر صافی از سال 1389 در تهران شروع به فعالیت نمود و با جدیدترین تکنولوژی های تصویربرداری، رادیوگرافی های ساده دیجیتال و همچنین CBCT کار خود را آغاز نمود. این مرکز جزء اولین مراکز تمام دیجیتال کشور می باشد که همواره به دنبال ارائه بهترین خدمات و جدیدترین تکنولوژی ها در این زمینه می باشد. از این رو از جمله نوآوری های این مجموعه در این راستا می توان به ابداع چند فیلم نگه دار داخل دهانی جهت ارزیابی بهتر دندان ها و کیفیت بهتر رادیوگرافی ها، چند روش تصویربرداری CBCT و بازسازی تصویر اشاره نمود. لازم به ذکر است تمامی این موارد در کنار سایر خدمات این مرکز کمک شایان توجهی در زمینه ارزیابی، تشخیص و طرح درمان به دندانپزشکان محترم نموده است.

دکتر یاسر صافی متخصص رادیولوژی دهان، فک و صورت فارغ التحصیل دندانپزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1375 و فارغ التحصیل تخصص رادیولوژی دهان، فک و صورت از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1384 می باشد. دکتر یاسر صافی در سال 1384 موفق به اخذ رتبه اول برد تخصصی رادیولوژی دهان، فک و صورت در کشور گردید و دوران طرح تخصصی و عمومی را از سال 1384 تا 1389 به مدت پنج سال در زاهدان به عنوان هیات علمی دانشکده دندانپزشکی زاهدان سپری نمود. در دوره پنج ساله حضور در زاهدان اولین مرکز رادیولوژی دهان، فک و صورت استان سیستان و بلوچستان را تاسیس نمود و این موسسه زمینه ساز شکل گیری رشته رادیولوژی دهان، فک و صورت گردید. این استان در حوزه رادیولوژی دهان، فک و صورت پیشرفت چشمگیری نمود به طوریکه امروزه بیش از پنج مرکز رادیولوژی در این استان مشغول به فعالیت می باشند. دکتر یاسر صافی از سال 1389 به ادامه فعالیت در هیات علمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی تهران پرداخت. ایشان به مدت چهار سال به عنوان مدیر گروه و به مدت دو سال به عنوان سرپرست تخصصی فعلی رادیولوژی دهان، فک و صورت مشغول به فعالیت می باشند. در حال حاضر ایشان به عنوان دانشیار دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی تهران مشغول به فعالیت می باشند.

پزشک رادیولوژیست
دکتر یاسر صاقی

مدیریت
مهندس محمدرضا روح الهی