این مجموعه با 12 سال سابقه کار مشغول به واردات و توزیع نهاده های دامی در سطح کشور می باشد.