با توجه به رشد چشمگیر مشتریان و متناسب با رسالت ذاتی نهال‌گشت، که مشاوره دقیق و دلسوزانه به مسافران است، بر آن شدیم تا تیم‌های مشاوره، فروش و پشتیبانی خود را توسعه دهیم. از این رو با افتخار، به همکاری با کسانی که واجد شرایط باشند، علاقه‌مند هستیم.