شرکت روانکاران صنعت با بهره گیری از تجارب ارزشمند جمعی از کارشناسان صنعت روغن کشور در سال 1371 و به منظور تولید انواع روغنهای صنعتی ، موتور ، گریس و همچنین ارائه خدمت فنی و مهندسی در شهر صنعتی سمنان شروع بکار نمود و خیلی سریع توانست خود را بعنوان یک شرکت معتبر در تامین نیازهای روغنی صنایع کشور مطرح می نماید.
گروه مهندسین خدمات فنی این شرکت به جهت ارائه خدمات مشاوره ای به طور مستمر با صنایع و مصرف کنندگان در تماس بوده و از درخواست های فنی آنها مطلع می گردند و بر این اساس شرکت روانکاران صنعت برنامه تولید و خدمات خود را تنظیم می نماید. از جمله خدمات این گروه می توان به ساخت روغن های جدید بر اساس نیاز مشتری ، انجام تست های فیزیکی و شیمیایی و تعین طول عمر مفید روانکارها ، بهینه سازی شرایط کارکرد و کاربرد انواع روغن های روانساز تعیین معادل روغن های ایرانی و خارجی ارائه سمینار های آموزشی روانکارها و راه انداری سیستم های انتقال حرارت اشاره نمود.