شرکت دانش سپهر نوین آرین (داسنا) شرکتی دانش بنیان است که رسما فعالیت خود را در فروردین ماه 1390 در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان آغاز نموده و تاکنون در حوزه فنی و مهندسی فعالیت های علمی و کاربردی متعددی داشته است و موفق به خدمت رسانی به شرکت های بزرگی همچون صنایع هوایی ایران و صنایع هواپیما سازی ایران (هسا) و همکاری مستقیم با شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان و استان اصفهان و …. که در ذیل به بعضی از فعالیت های شرکت اشاره شده است پرداخته و در سال 1398 این شرکت موفق شده است، بیش از 20 نفر از فارغ التحصیلین حوزه مهندسی را به طور تمام وقت به کار بگیرد و در حوزه کارآفرینی در بین شرکت های دانش بنیان اول در استان اصفهان باشد.