بیمارستان کیان با بیش از 40 سال سابقه خدمت با بهره‌مندی از کارکنان مجرب و متعهد و استفاده از تجهیزات و فناوری‎های علم پزشکی با هدف نهایی حفظ، تامین و ارتقای سطح سلامت جامعه خدمات تشخیصی - درمانی را در تمامی حوزه‌های درمانی و اورژانس به مردم شریف استان تهران ارائه می‌دهد.

مدیر عامل بیمارستان کیان
دکتر وحید عابدین زاده

از مدیران ، پزشکان و کارکنان انتظار میرود درجهت تحقق اهداف در راستای خط مشی رسالت بیمارستان با رویکرد افزای بهر وری با به کارگیری کامل دستورالعمل ها و روشهای اجرایی مدون و مطلوب نسبت به انجام وظایف و مسئولیت های خویش .تلاش مضاعف داشته و بیمارستان را در نیل به اهداف یاری نماید اینجانب امکانات لازم را در چهارچوب مقررات سازمان جهت استقرار این سیستم مهیا و اجرای کامل سیستم کیفیت را از کلیه همکاران گرامی خواهانم.

بیمارستان کیان
بیانیه ماموریت بیمارستان کیان

بیانیه ماموریت بیمارستان کیان

بیمارستان کیان با بیش از 40 سال سابقه خدمت با بهره‌مندی از کارکنان مجرب و متعهد و استفاده از تجهیزات و فناوری‎های علم پزشکی با هدف نهایی حفظ، تامین و ارتقای سطح سلامت جامعه خدمات تشخیصی - درمانی را در تمامی حوزه‌های درمانی و اورژانس به مردم شریف استان تهران ارائه می‌دهد.

بیانیه دورنمای بیمارستان کیان

عزم ما بر آن است با بهره‎گیری از استانداردهای مراقبتی و درمانی، بالاترین خدمات تشخیصی درمانی با کیفیت، ایمن و بیمار‎محور را به بیماران و همراهان ارائه نماییم به‎نحوی که تا سال 1400 یکی از برترین بیمارستان‎های خصوصی استان باشیم و در این رهگذر رضایت کارکنان را فراهم نماییم.

بیانیه ارزش‎های بیمارستان کیان

تخصص‌گرایی، دانش محوری، کرامت کارکنان، احترام به حقوق بیماران، عدالت محوری، مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی، فرآیندنگری و ارتقای مستمر کیفیت خدمات، نظم و انضباط، دقت و سرعت در انجام امور، مشارکت و ارتباط موثر و حفظ و اعتلای محیط زیست از ارزش‌های بیمارستان کیان می‌باشند.

بیمارستان کیان
خط مشی کیفیت بیمارستان
مرکز بهداشتی درمانی کیان مصمم به حفظ و ارتقای مستمر سیستم مدیریت کیفیت بوده و مفاد ذیل سرلوحه فعالیت های سازمانی خویش قرار داده است.

 

  1. بهبود مداوم و پایش مستمر برنامه ارتقای سیستم کیفیت، شاخص ها ، فرآیند و خدمات تخصصی در جهت حفظ  و افزایش رضایت بیماران، همراهان و فراگیران.
  2. مدیریت موثر و توسعه منابع انسانی از طریق تقو یت کار تیمی و برنامه ریزی عملیاتی با تکی بر آموزش مستمر،ایجاد انگیزش بانگاه به استعداد ها و شکوفایی آن و فراهم آوری محیطی مناسب جهت ارائه خدمات.
  3. ارتقا کیفیت درمان با استفاده مناسب از تجهیزات پیشرفته با تکنولوژی و فن آوری روز با رویکرد ایمنی بیمار.
  4. مشارکت اساتید،اعضای هیات علمی برجسته، پزشکان با تجربه وکارکنان حرفه ای در اصلاح برنامه ریزی عملیاتی در جهت با بردن کیفیت خدمات سلامت و ارتقاء عملکرد.
  5. آموزش درجهت استقرار فرهنگ مصرف بهینه و استفاده از منابع موجود.
  6. راهنمایی،هدایت و پاسخ گویی شایسته به مراجعین ،بیماران و همراهان با حفظ شان و منزلت و رعایت حقوق بیمار.
  7. استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت در بیمارستان.
بیمارستان کیان
آی سی یو
بیمارستان کیان
رادیولوژی
بیمارستان کیان
سی سی یو